Размещенные на сайте материалы передаются на сайт в автоматическом режиме по API YOUTUBE. Материалы могут содержать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет.
18+

SHABARIMALE AYYAPA SWAMI| TULU DEVOTIONAL SONG| ಏಳ್ ಮಲೆತ್ತ ಶ್ರೀಶಬರಿ ಮಲೆಟ್| JAGADISH PUTTUR YELU MALE

1 Просмотры
Издатель
YELU MALETHA SHABHARI MALET
ಏಳ್ ಮಲೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಶಬರಿ ಮಲೆಟ್
ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುಂಡ್ ಕಾಂತ ಮಲೆಟ್"
ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ
-By Sanjeeva Shetty Udyavara Maada

Producer & Lyrics : Sanjeeva Shetty Udyavara Maada
Music jagadish puttur
Singer : Jagadish Puttur
Edit : Bandyod
YT Coordinator : Shishir Rai Chelyadka

????️ *ಸ್ವಾಮಿಯೇ* *ಶರಣಂ* *ಅಯ್ಯಪ್ಪ*????️

*ಲೋಕವೀರಂ* *ಮಹಾಪೂಜ್ಯಂ* *ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರವಿಭುಂ* *ಪಾರ್ವತೀ* *ಹೃದಯಾನಂದ* *ಶಾಸ್ತಾರಂ*
*ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಯಂ*....

ಏಲ್ ಮಲೆತಾ ಆ ಶಬರಿಮಲೆಟ್... |
ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುಂಡು ಆ ಕಾಂತಮಲೆಟ್...|
ಪದಿನೆನ್ಮ ಮುಟ್ಟುದಾ ಬಂಗಾರ್ದ ಗುಡಿಟ್... |
ಪುಣ್ಯದರ್ಶನಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಾ....|
ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ... ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ... ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ... ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ.. ||

ದಿನಾ ನಿಚ್ಚಲಾ ಈರೆನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುವಾ... |
ಚಳಿಗಾಳಿನ್ ಮರೆತೊಂದುಲ್ಲಯೇ...|
ತುಲಸಿ ಮಣಿತಾ ಮಾಲೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ್...|
ಸಮ ವಸ್ತ್ರ ಕಪ್ಪುದ ಮೈ ನಿಲಿಕೆಯೆ...|
||ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ||

ಆ ಕಾಡ್ ದಾ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲರ್...|
ಶಬರಿಮಲೆ ಪನ್ಪಿನಾ ಆ ಜಾಗೆಡ್...|
ಈರೆ ಭಕ್ತೆರೇ ಮಿತ್ತ್ ದಯೆ ತೋಜಾಲೆ...|
ಭಯಭಕ್ತಿಡ್ ಈರೆಗ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾವಾ...|
|| ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ||

ಈರೆನ್ ಒರಾ ತುವೊಡುಂದು...|
ವೃತ ಪತ್ತ್ ದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲಯೆ...|
ಇರುಮುಡಿತಾ ಕಟ್ಟ ತರೆಟುಂಡುಯೆ...|
ನೈದಿಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಐಟುಂಡುಯೆ...|
ಉಡಲ್ ಡೆಂಕ್ಲನಾ ಈರ್ ನೆಲೆಯಾಲೆಯೆ...|
||ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ||

ಈರೆನಾಡೆಗ್ ಪಂದಳೊಡ್ದು ಬಂಗಾರೊನು ಕನವೊಂದುಲ್ಲೆರ್...|
ಆ ಬಂಗರೊದ ಸಿಂಗರೊನಗ ಬೊಳ್ಳಿ ರೂಪೊಡು ಈರ್ ಬರ್ಪರತ್ತಯೆ...|
ಯಾನ್ ಈಯೇ ಈಯೇ ಯಾನ್ ಪಂಡರತ್ತಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೊಡು...|
||ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ||

ಮಹಾಗಣಪತೀ ನಾಗರಾಜೆಲಾ ದೇವಿ ಭಗವತೀ ಸನ್ನಿದಾನೊಡು...|
ಅಗ್ನಿಕುಂಡೊಡು ಅಗ್ನಿರಾಜೆಲಾ ಮೂಡಾಯಿಬಾನೊಡು ಸೂರ್ಯದೇವೆರ್...|
ದೇವಗಣೊಕುಲು ಭೂತಗಣೊಕುಲು ಕರುಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲಾ ಕರುಪ್ಪಾಯಿ ಅಮ್ಮಲಾ | ಈರೆ ನಿಷ್ಠೆದಾ ವಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮಹಿಮೆದಾ ಆ ಶಬರಿ ಮಲೆಟ್...||
|| ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ||

✍???? *ಶ್ರೀ* *ಸಂಜೀವ* *ಶೆಟ್ಟಿ*. ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ,
ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ.

#Ayyappaswami #Shabarimale #TuluDevotional
#JagadishPuttur #Koragajja #Bhagthigeethe #Harivarasanam. yelu maletha shabari malet
Категория
Музыка
Комментариев нет.