Размещенные на сайте материалы передаются на сайт в автоматическом режиме по API YOUTUBE. Материалы могут содержать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет.
18+

Pháp Thoại NS Hạnh Chiếu tại TVTL Trí Đức Ni - MP3 21 ngày 11/5/2020

14 Просмотры
Издатель
Mp3 tập hợp các bài pháp thoại do NS. Hạnh Chiếu - Trụ trì thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni - dành cho Ni chúng tại Thiền viện. Thời pháp thoại diễn ra 20 phút trước thời tọa thiền của thiền sinh nội viện lúc 9g sáng thứ hai và thứ tư hằng tuần.

Biên tập: Thiền sinh Ni Trí Đức Ni
Email: tvtruclamtriducni@
Категория
Музыка
Комментариев нет.